Støtteordninger

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam til helserelaterte prosjekter. Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i juli er 15. februar. Søknadsfrist for prosjekter med oppstart i januar er 15. august. Du må bli godkjent som søker av NIF i god tid før dette.

Alle idrettslag kan nå søke tilskudd til utstyr kjøpt i 2021. Søknadsfristen er 9.Mars, og det søkes via SportsAdmin. Ordningen er finansiert med spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.