Inkludering i IL - søk midler

Målet med tilskuddsordningen er å inkludere alle barn og unge inn i IL sitt ordinære aktivitetstilbud, uavhengig av økonomisk eller kulturell bakgrunn.

Målgruppen er barn, ungdom og unge voksne mellom 6 – 26 år med minoritetsbakgrunn, med et særlig fokus på jenter. Det er også et mål om å engasjere, og få med flere minoritetsforeldre.

Hvem kan søke?
Alle idrettslag som medlem av Norges idrettsforbund, og som er tilknyttet Idrettsrådet i Trondheim kan søke. Det er skal sendes inn en søknad fra hovedlaget (søknader fra undergrupper vil bli returnert til hovedlaget).

Hvilke tiltak kan det søkes midler til?
Idrettslaget kan søke om midler til aktiviteter for å inkludere barn og ungdom (6-19 år), og unge voksne (20-26 år) med minoritetsbakgrunn i idrettslaget.

Tiltak for å få med eller beholde minoritetsjenter, samt tiltak for å inkludere foreldre/foresatte med minoritetsbakgrunn.