Inkludering i idrettslag

Målgruppen er barn, ungdom, og unge voksne med minoritetsbakgrunn. Vi har et særlig fokus på å få med flere jenter, samt at vi ønsker å engasjere flere minoritetsforeldre. Ved å søke om midler til inkludering i idrettslag, kan IL motta støtte til å gjennomføre aktiviteter for å senke terskelen for å delta.  

Alle idrettslag som er tilknyttet idrettsrådet i Trondheim, registert gjennom Norges idrettsforbund.

IL kan søke om midler til aktiviteter for å inkludere barn og ungdom (6-19 år), og unge voksne (20-26 år) med minoritetsbakgrunn i idrettslaget. Tiltak for å få med eller beholde minoritetsjenter, samt tiltak for å inkludere foreldre/foresatte med minoritetsbakgrunn.

Tiltak for jenter, samt barn og ungdom vil bli prioritert ved søknadsbehandling.

Eksempler på tiltak kan være:

  • Åpen hall
  • Lav terskelaktivitet
  • Kveldsmat med og uten foreldre 
  • Åpne aktivitetsdager
  • Friplasser på større arrangement
  • Foreldredeltakelse

Mulighetene er mange!

  • Tiltaket skal være forankret i styret med et vedtak. Vedtak må kunne oversendes ved forespørrsel. 
  • En eller flere fra idrettslaget skal stille på idrettsrådet sitt inkluderingsseminar ( høst/vår). 
  • Instruktør skal ha politiattest
  • Rapport for fjoråret skal være levert, før det kan søkes om middler for nesteår. Elektronisk rapporteringsskjema sendes ut i midten av desember/starten av januar.

Hovedlaget sender inn en søknad (søknder fra undergrupper vil bli returnert til hovedlaget). Ønsker idrettslaget støtte til flere tiltak må det sendes inn en søknad pr. tiltak. Ufullstendig søknad vil ikke bli behandlet.

Ved spørsmål ta gjerne kontakt på ir.trondheim@idrettsforbundet.no.

Søknadsfrist 2024 - 9. februar