Idrettsrådet i Trondheim sine bærekraftsmål.
Idrettsrådet i Trondheim sine bærekraftsmål.

Bærekraft

FN’s 17 bærekrafts mål er ment som en felles plan, og skal fungere som en global retning for næringsliv, land og sivilsamfunn. Herunder også idrett. 

Idrettsrådet i Trondheim har kartlagt hvilke aktiviteter vi har, og hva som påvirkes av de ulike bærekraftsmålene.  Ut ifra dette har vi valgt å prioritere mål 11 bærekraftige byer og lokalsamfunn, 10 mindre ulikhet, og mål 3 god helse & livskvalitet. 

IRT sin handlingsplan og strategiplan for bærekraft.

Tekst kommer

Tekst kommer

Tekst kommer