Søknad gymnastikksal, skolebasseng og andre lokaler

Idrettslag søker direkte til kommunen for å leie gymnastikksaler, skolebasseng og andre kommunale lokaler.

Idrettslaget kan søke om fast ukentlig tid i gymnastikksaler, E-hallene i Trondheim Spektrum og skolebasseng. 

  • Det er hovedlaget som søker på vegne av hele klubben og tildeling fra TK går til hovedlaget. Hovedlaget fordeler deretter tiden internt. 
  • Hovedlaget (IL) søker via bookingbasen. For å kunne søke må man først være registert i aktørbasen. 
  • Søknadsfristen for skoleåret 2024/2025 er 5. april for perioden 2. september til 20. juni. Det er også mulig å søke om kortidsleie. 
  • Fordelingen av kommunale gymnastikksaler og skolebasseng følger føringer fra idretten. Les mer om føringene fra IRT til TK her. 
  • Utfyllende informasjon om søknadsprosses, reglement, veiledere finnes på Trondheim kommune sin hjemmeside. 

    Føringer fra hallfordelingsgruppa vedr gymsalfordeling, pr 140423