31
mai
2023

Spillemiddelseminar TK

Arrangør: Trondheim kommune.
Sted: Fylkestingssal A 5 etg, Erling skakkes gt 14
Start: 31.05.2023 18:00
Slutt: 31.05.2023 20:00

Påmelding innen 24.05.2023 via påmeldingsskjema

Seminaret er obligatorisk for de som skal søke spillemidler 2024.
Frist for levering av komplett søknad på spillemidler 1. september 2023.

Faglige spørsmål vedrørende spillemiddelsøknader rettes til Trondheim kommunev/Thor Eivik på tlf 928 41 336. E-post: thor.eivik@trondheim.kommune.no

Alle som skal delta på seminar bør sette seg inne i Bestemmelser om tilskudd til
anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Detaljert program vil i forkant av møtet bli lagt ut på våre hjemmesider her:
Idrettsrådet i Trondheim og nettsidene til Enhet for idrett og friluftsliv.