Idrettens prioriteringsliste anlegg

Idretten har besluttet at idrettsrådet årlig skal rullere en  prioriteringsliste over behov for nye idrettsanlegg og rapportere til Trondheim kommune. Kriteriene for arbeidet vedtas på årsmøtet.

Bystyret vedtok i 2006 at rådmannen i samarbeid med idretten skulle lage en prioriteringsplan som grunnlag for en opptrapping av utbygging av idrettsanlegg. På bakgrunn av dette vedtok årsmøtet for Idrettsrådet i Trondheim i 2006 å sette ned et bredt sammensatt prioriterings-utvalg blant idrettene i byen. Utvalget utarbeidet en omforent prioriteringsliste for bygging av nye idrettsanlegg i Trondheim.