Idrettens prioriteringsliste

Bystyret vedtok i 2006 at rådmannen i samarbeid med idretten skulle lage en prioriteringsplan som grunnlag for en opptrapping av utbygging av idrettsanlegg. På bakgrunn av dette vedtok årsmøtet for Idrettsrådet i Trondheim i 2006 å sette ned et bredt sammensatt prioriterings-utvalg blant idrettene i byen. Utvalget utarbeidet en omforent prioriteringsliste for bygging av nye idrettsanlegg i Trondheim. Denne ble fremme for byens politikere. 

Arbeidet med å prioritere behovene er nå tatt fast inn i Idrettsrådet handlingsplan. Idretten har besluttet at idrettsrådet årlig skal rullere prioriteringslisten og rapportere til kommunen politikere. 

Kriterier PRIOR 2023 -2024 ( rullering høst 2022)
Brev sendt til særkrets og særforbund vedr innspill, sendt 200922

Idrettens prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2022 - 2023. Rapport med velgg 200122.

Andre anleggsbehov i Trondheim - rangert liste 2022 - 2023, 200122

Andre anleggsbehov i Trondheim - alfabetisk og urangert liste 2022 - 2023.200122

Kriterier PRIOR 2022 - 2023, vedtatt årsmøte IRT 210621

Brev med anmodning om innspill fra særidrettene, send 020721

 

Idrettens prioritering av anleggsbehov Trondheim 2021 -2022 (rullering høst 2020)
Idrettens prioritering av aleggsbehov Trondheim 2020 - 2021, vedtatt 161219. rullering høst 2019)
Idrettens prioritering av aleggsbehov Trondheim 2019 - 2020, vedtatt 241018 ( rullering høst 2018)
Idrettens prioritering av aleggsbehov Trondheim 2018 - 2019, vedtatt 260218 (rullering høst 2017)
Idrettens prioritering av aleggsbehov Trondheim 2017 - 2018, vedtatt 110119 (rullering høst 2016)