Søk om aktivitetsguide

Oppfølging fra oss etter mottak av søknad
Idrettsrådet i Trondheim kontakter foresatte/deltakeren så snart som mulig etter mottatt søknad for å avtale møte og kartlegge hva som skal til.

  • Ved behov for å få dekket aktivitetsavgift, vil idrettsrådet ved fagansvarlig aktivitetsguide jobbe for en bærekraftig og langvarig løsning
  • Aktivitetsguide gjennomfører et, eller flere møter med barnet og familien for å finne ut av ønsker og generell info om deltagelse i idrett. 
  • Aktivitetsguiden sjekker med aktuelle idrettsklubber, treningstid, lokaliteter og kontaktpersoner.
  • Aktivitetsguiden hjelper foresatte i dialog med idrettslaget.
  • Aktivitetsguiden blir med på trening en eller flere ganger om nødvendig.
  • Aktivitetsguiden kan være med å kjøpe utstyr som må på plass til første trening eller som er nødvendig for å kunne utøve ønsket aktivitet. Utgifter til utstyr som er nødvendig for å delta kan, for de som trenger økonomisk bistand, dekkes av inkluderingsmidler fra Idrettsrådet i Trondheim.
  • Aktivitetsguiden vil følge opp barnet, foresatte og idrettslaget så lenge det er behov for det. Dette varierer fra to til seks uker, og av og til lengre enn det.

Ønsker du å fylle ut søknadsskjema skriftelig, ta kontakt med oss så sender vi deg dette. Skriftlig søknadskjema sendes til:

Post: Idrettsrådet i Trondheim, Ingvald Ystgaards veg 3a, 7047 Trondheim
Mail: ir.trondheim@idrettsforbundet.no