Hva er en aktivitetguide?

En aktivitetsguide er en veileder for barn og ungdom som ønsker en idrettsaktivitet. Aktivitetsguiden vil hjelpe til med å finne en aktivitet, samt kartlegge hvilke behov barnet/ungdommen har får å delta videre i idretten. Aktivitetsguiden jobber som brobygger i krysningspunktet mellom frivillighet og det offentlige.

Aktivitetgude er et gratis tilbud i hele Trondheim til barn og unge mellom 6 - 19 år. 

Kontakt
Kontaktperson i Idrettsrådet i Trondheim:

Linda Marie Skjervold
Fagansvarlig aktivitetsguide
Lindamarie.skjervold@idrettsforbundet.no
Tlf: 48 06 88 64

 

IMDi laget video fra Trondheim om aktivitetguideprosjektet. Se og hør mer fra fagansvarlig Linda Marie Skjervold, aktivitetsguide Ayaan Saad, og Trondheims ordfører Rita Ottervik!