Visjonen til idrettsrådet er «I Trondheim skal idrett være tilgjengelig for alle innbyggere». Det betyr det at alle skal gis mulighet til å drive med idrett ut fra sine ønsker og behov.

Idrettsrådet skal arbeide for best mulige forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene, og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen. Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på kommunalt og interkommunalt nivå (NIFs lov § 8)

Vårt arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd, og den idrettslige aktiviteten skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, felleskap, helse og ærlighet. Idrettsrådet har vedtatt fire prioriterte satsningsområder i langtidsplanen 2020 – 2024 «Trondheimsidretten vil»

1. Livslang og inkluderende idrett
2. Bedre idrettslag
3. Flere og bedre idrettsanlegg
4. Bedre toppidrett