Bindeleddet mellom offentlig instanser, idretten og familien!
Bindeleddet mellom offentlig instanser, idretten og familien!

Våre aktivitetsguider

Linda Marie Skjervold
Linda Marie Skjervold
Fagansvarlig aktivitetsguide

Linda jobber opp mot klubbambassadører, idrettslag, frivillige organisasjoner, kommunale etater og andre samarbeidspartnere. Hun har vært med siden april 2019 og var en av de første aktivitetsguidene i Trondheim. Linda har bred erfaring med inkluderingsarbeid og frivillighet. Hun innehar flere frivillige verv både i idrett og andre organisasjoner.

Ayaan Saad
Ayaan Saad
Aktivitetsguide

Ayaan erfra Somalia, hun har selv brukt aktivitetsguidetilbudet før hun ble med på laget vårt. Hun er gift, studerer til barne- og ungdomsarbeider og har fire barn. Hun snakker somali og arabisk. Hun jobber som aktivitetsguide med småbarnsfamilier og ungdomsjenter. Ayaan har vært i Norge i sju år.

Nadifo Mudei
Nadifo Mudei
Aktivitetsguide

Nadifo kom til Norge som barn og er opprinnelig fra Somalia, hun jobber også som tolk og morsmålslærer. Hun har vært fotballtrener og tillitsvalgt i idretten og kjenner frivilligheten godt. Hun er alenemor til fire barn og jobber aktivt opp mot barnefamilier fra innvandrermiljøer i Trondheim.

Ibsa Daba
Ibsa Daba
Aktivitetsguide

Ibsa er opprinnelig fra Etiopia, har vært i Norge i seks år. Han studerer og jobber ved siden av, han prater Oromo, amharisk, engelsk og er en ressurs på som jobber mest med ungdommer og unge, enslige flyktninger.

Anja Lokheim
Anja Lokheim
Aktivitetguide

Hun har en mastergrad i sosialantropologi og har skrevet masteroppgave om frivillig arbeid. Anja jobber aktivt opp mot innvandrermiljøene og lavinntektsfamilier i Trondheim. Hun har tett kontakt med familier og idrettslag. Hun jobber også som frivilligkoordinator ved siden av.

Robel Tesfalem Arefe
Robel Tesfalem Arefe
Aktivitetsguide

Robel opprinnelig fra Eritrea og prater Tigrinja. Robel jobber aktivt inn i minoritetsmiljøer med rekruttering og som tolk. Han er gift og har to små barn. Han har vært i Norge i 10 år og jobber ved siden. Han er et velkomment tilskudd til aktivitetsguidene, som bidrar positivt i sitt nærmiljø.

Serghei Topa
Serghei Topa
Aktiviteguide

Sergei kom til Norge fra Ukraina for to år siden, han prater engelsk, ukrainsk og russisk. Han er gift og har to barn som også bor i Norge. Sergei har jobbet som tolk for aktivitetsguide siden krigen brøt ut i Ukraina, han jobber tett på nyankomne ukrainske familier og er en flott ressurs for aktivitetsguidene. Han er også frivillig i andre organisasjoner samtidig som han lærer seg norsk.

Sayeda Hussaini
Sayeda Hussaini
Aktivitetsguide

Nyansatt aktivitetsguide. Informasjon kommer. 

Sofiaa
Sofiaa
Aktivitetguide

Nyansatt aktivitetguide. Informasjon kommer.

Rania
Rania
Aktivitetsguide

Nyansatt aktivitetsguide. Informasjon kommer. 

Nasima
Nasima
Aktvitetsguide

Nyansatt aktvitetsguide. Informasjon kommer.