Kontaktinformasjon

Idrettsrådet i Trondheim har kontorer på Idrettens Hus i Ingvald Ystgaards vei 3A.

E-Post: ir.trondheim@idrettsforbundet.no

Postadresse er: Ingvald Ystgaards veg 3A, 7047 Trondheim

Kontonr: 4200 41 69756

ORG.NR: 984 235 445