Idrettsrådet avholder årsmøte i Ranheim aktivitetshall mandag 6. mai kl 18.00. Trondheims ordfører holder innlegg til møtet og Trondheim kulturskole står som vanlig for flott underholdning underveis denne kvelden.

Dette er et viktig møte for alle våre idrettslag og bedriftsidrettslag i Trondheim. I tillegg til valg av nytt styre for kommende periode, skal blant annet følgende saker behandles:
- kriterier for fordeling av Lokale aktivitetsmidler (LAM) Trondheim 2024
- kriterier for prioritering av anleggsbehov i Trondheim 2025-2026
- strategiplan for IRT 2024-2027
- evt andre prinsippielle saker for Trondheimsidretten

Formell innkalling og fullmaktsskjema vil bli sendt ut senest 6. april.

Forslag saker til behandling og fullmakt for idrettslagets representanter må være oss ihende senest 22. april.

Sakspapirer til møtet vil bli lagt ut på vår hjemmeside her senest 29. april. (sendes ikke ut til lagene.)