idrettsglede_barn_1920.jpg

Lokale aktivitetsmidler

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra kulturdepartementet (KUD) som er spesifikt rettet mot medlemsbaserte lokale lag og foreninger som driver idrett og fysiskaktivitet for barn og unge (6 – 19 år).

Idrettsrådet er ansvarlig for årlig fordeling av LAM til klubbene i Trondheim. Kriteriene for fordeling vedtas som egen sak på årsmøtet.

Fordelingen godkjennes av Trøndelag idrettskrets og utbetalingen fra NIF kommer normalt i oktober/november hvert år. Støtten utbetales til hovedlaget, bortsett fra støtte til NIF-godkjent allidrett som utbetales direkte til allidrettsgruppa i idrettslaget.

 

Lenke til dokumenter kommer

Lenke til dokumenter kommer

Lenke til dokumenter kommer