idrettsglede_barn_1920.jpg

Lokale aktivitetsmidler i Trondheim

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra kulturdepartementet (KUD) som er spesifikt rettet mot medlemsbaserte lokale lag og foreninger som driver idrett og fysiskaktivitet for barn og unge (6 – 19 år).

Idrettsrådet er ansvarlig for årlig fordeling av LAM til klubbene i Trondheim. Kriteriene for fordeling vedtas som egen sak på årsmøtet.

Fordelingen godkjennes av Trøndelag idrettskrets, og NIF gjennomfører utbetalingen i oktober/november hvert år. Støtten utbetales til hovedlaget, bortsett fra støtte til NIF-godkjent allidrett som utbetales direkte til allidrettsgruppa i idrettslaget.