Idrettsrådet i Trondheim

De fleste kommunene i Norge har sitt idrettsråd. De 366 idrettsrådene utgjør et ledd i NIFs organisasjonsstruktur. Idrettsrådet i Trondheim (IRT) består av alle idrettslag i Trondheim kommune som er tilsluttet NIF. 

Hovedoppgaven vår er kort fortalt å arbeide for best mulige forhold for idretten og å være et samordningsorgan for idretten i kommunen. Idrettsrådets oppgaver og mandat er forankret i NIFs lov, ref. kap.8. Videre er det slik at ethvert idrettsråd har sin lov, som bygger på en såkalt basis-lovnorm for idrettsråd.