Utendørs baneanlegg

Fordeling av rammetid utendørsbaner og Flatås fotballhall

  • Kommunen beslutter tilgjengelig rammetid i anleggene.

  • Idrettsrådet utlyser og sender ut info til aktuelle særkretser med kopi til alle IL ca 15. des (sommersesong) og ca 1. sept (vintersesong)

  • Fordelingen baserer seg på registrert aktivitet i den enkelte særkrets via den årlige idrettsregistreringen. (siste tilgjengelige godkjente tall fra NIF)

  • På bakgrunn av innmeldte behov og tilgjengelig ramme utarbeider idrettsrådet forslag til kriterier for fordeling, samt forslag til fordeling av rammetid til kretser og arrangementer.

  • Fordeling rammetid og arrangementliste behandles og besluttes i et eget fordelingsmøte rundt 15. jan(sommer) og 20. sept(vinter).

  • Fordelingsmøtet består av Idrettsrådet, Trondheim kommune / enhet idrett og friluftsliv, Trondheim bydrift og aktuelle særkretser. Aktiviteter uten særkrets kan stille med representant(er) på vegne av klubbene i byen. Idrettsrådet leder fordelingsmøtet.

  • Særkretsene detaljfordeler deretter sin rammetid ut til sine klubber.

  • Dersom særkretser ikke klarer å benytte all fast tildelt rammetid, skal ledig tid umiddelbart returneres til idrettsrådet for omfordeling. (gjelder ikke enkelttimer som skal omfordeles i kretsen løpende)

  • ca 10. januar for gjeldende for sommersesongen (1. april - 31. okt)
  • ca 15. september for vintersesong (1. november - 31. mars)

Kontakt Norges fotballforbund Trøndelag trondelag.fotball@fotball.no og mer info på NFF Trøndelag

Trondheim kommune har egen side med informasjon om blant annet kommunale idrettsanlegg og generelle prosedyrer for søknad og bruk. Der det er mangelfull informasjon på kommunens side gjelder prosedyrene dere finner her på idrettsrådets hjemmeside.