1.jpg

Momskompensasjonen

Husk Momskompensasjonen 2021, frist 15. august

Momskompensasjon

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Det søkes da på grunnlag av sum driftskostnader fra det årsmøtegodkjente regnskapet fra 2020.

 

For mer informasjon, se idrettsforbundet sine sider her.