nif_hovedlogo.jpg

Kontakt info

Kontakt info Nordre Follo Idrettsråd

Nordre Follo Idrettsråd
v/ Nina Vøllestad
Harriet Backers vei 54
1415 Oppegård

Epost: leder@nordrefolloir.no

Epost styret: post@nordrefolloir.no