Kontakt info

Kontakt info Nordre Follo Idrettsråd

Nordre Follo Idrettsråd
v/ Nina Vøllestad
Harriet Backers vei 54
1415 Oppegård

Daglig leder: Lisbeth B. Coste

Epost til daglig leder: dagligleder@nordrefolloir.no
Tlf. til daglig leder: 901 33 629

Epost til styreleder: leder@nordrefolloir.no

Epost til idrettsrådet: post@nordrefolloir.no