Idrettsrådets rolle og funksjon

Om Nordre Follo Idrettsråd

Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten i Nordre Follo kommune. 

I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i Norges Idrettsforbund. Et idrettslag kan bare være medlem av ett idrettsråd. Med dispensasjon fra Idrettsstyret kan det opprettes felles idrettsråd for to eller flere kommuner.
(NIFs lov § 8)

Idrettsrådet skal:

  • styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet

  • foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene

  • dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram

  • være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke

Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.

Idrettsrådet er et frivillig organ som velges av årsmøtet