Ekstraordinært årsmøte 18.01.2021

Ekstraordinært årsmøte for Nordre Follo IR 18. januar 2021 kl. 19:00.

Det ekstra ordinære årsmøtet for Nordre Follo IR 18. januar 2021 gjennomføres digitalt med en sak til behandling.  

Agenda: Agenda Årsmøte 18.01.2021..pdf

Saksunderlag: Prinsipper for fordeling av treningstid i Nordre Follo 

 

Det må fylles inn ett skjema per representant. Hver deltager vil få tilsendt påloggingslenke til årsmøtet.

 

Vi ber om påmelding innen 15. januar 2021.

 

Hvem kan møte: (utdrag fra lov for Nordre Follo idrettsråd)

  • 14 Representasjon på årsmøtet

(1) På årsmøtet i NFIR møter med stemmerett:

  1. a) NFIRs styre.
  2. b) Representanter fra idrettslag etter følgende fordelingsnøkkel:
  • Medlemsklubber med 1-999 medlemmer: 1 representant
  • Medlemsklubber med 1000 - 1999 medlemmer: 3 representanter
  • Medlemsklubber med 2000 eller flere medlemmer: 5 representanter

Antall medlemmer er registrerte medlemmer i siste offentliggjorte tall fra idrettsregistreringen på tidspunktet for utsendelse av innkalling til årsmøte.

  1. c) Representanter for bedriftsidretten etter følgende skala:
  2. For inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen, 2 representanter
  3. Deretter en representant for hvert påbegynt 5.lag, maksimum 12 representanter

(2) Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

Dokumenter