Årsmøte 10.05  2022

Nordre Follo Idrettsråd avholder årsmøte

I forbindelse med årsmøtet i Idrettsrådet gjelder følgende frister:
- 26. april: Innsending av forslag
- 3. mai: Saksdokumentasjon tilgjengeliggjøres.
              Saksliste årsmøte 10. mai kl. 19. Langhuset

 

Agenda:

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.

2. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.

3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

4. Behandle årsberetning , inkludert styrets økonomiske beretning 

5. Behandle regnskap og kontrollkomiteens beretning

6. Behandle forslag til arbeidsprogram samt vedlegg anleggsplan

7. Behandle innkomne forslag 
    a) Kontingent
    b) LAM midler
    c) Fullmakt

8. Vedta budsjett

9. Valg