Årsmøte 21.04.2021

Årsmøtet blir gjennomført 21. april 2021 kl. 19:00 på Teams.

Påmelding til årsmøtet gjøres her (frist 19. april). 

 

Agenda 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.

2. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.

3. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.

4. Behandle beretning for idrettsrådet, inkludert styrets økonomiske beretning,

5. Behandle idrettsrådets regnskap og kontrollkomiteens beretning

6. Behandle forslag til arbeidsprogram

7. Behandle innkomne forslag

          a. Forslag om kontingent

          b. Forslag om fordeling av LAM midler

          c. Forslag om å tildele LAM midler til Kråkstad og Ski skytterlag

          d. Forslag om å gi styret fullmakt

8. Vedta budsjett.

9. Foreta følgende valg:

  • Styreleder
  • 2 styremedlemmer
  • 2 varamedlemmer til styret
  • Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
  • Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

     Forslag på personer i de ulike verv er samlet i ett dokument.  

 

Dokumenter legges ut fortløpende etterhvert som de blir ferdigstilt, senest 14. april.