Årsmøte 19.05.2020

Årsmøte 19. mai 2020

Årsmøtet 2020 avholdes digitalt 19. mai 2020 kl 19. Det sendes ut epost med lenke for påmelding til årsmøtet, med frist den 18. mai kl 10 for innmelding av representanter for idrettslagene. De som meldes inn, vil deretter motta en lenke for møtet i Teams, samt ytterligere iinstruksjoner for hvordan møtet avholdes (avstemming, be om ordet etc). 

Agenda årsmøte mai 2020

Sak 4 Årsberetning 2019

Sak 5 Regnskap NFIR 2019

Sak 6a LAM Kriterier

Sak 6b Forslag til årsmøte Fullmakt

Sak 7 Budsjett Nordre Follo idrettsråd 2020

Sak 8 Valg