Invitasjon lansering.jpg

Invitasjon til lansering av rapporten: Hva vet vi om mangfold og inkludering i idretten?

Det nærmer seg lansering av Krafttak for mangfold og inkluderings kunnskapssammenstilling, «Hva vet vi om mangfold og inkludering i idretten? En kunnskapssammenstilling om deltagelse, barrierer og tiltak».
Rapporten gir oss status på arbeidet som fram til nå har vært gjort i norsk idrett, men også retning for det videre arbeidet med tematikken.
Dette er en stor dag for både dere og oss, og vi håper derfor at dere har anledning til å være med å kaste glans over arrangementet.
 
Lanseringen skjer 7. februar klokka 09.00-12.00.
Sted: Ullevål Panorama (Meet)

Program:
08.30: Registrering åpner
09.00: Rapporten presenteres (denne delen strømmes)
10.00: Workshop: Veien videre for norsk idrett
12.00: Mingling
12.30: Vel hjem
 
Første del av arrangementet strømmes, mens workshopen blir kun for de som fysisk er til stede. Vi håper derfor at du har mulighet til å være med på lanseringen i person.
Små justeringer i programmet kan forekomme.
Husk å melde deg på innen 31. januar! Kun de som har meldt seg på, får plass på arrangementet.