RA padleklubb 2.jpg

Aktivitetsuken 2021

NFIR inviterer idrettslagene til å delta i Aktivitetsuken 2021 for å synliggjøre sitt aktivitetstilbud.

Aktivitetsuken 2021 blir gjennomført fra lørdag 21. august til søndag 29. august. 

Nordre Follo Idrettsråd gjennomførte i august 2020 «Aktivitetsuken» for første gang. Idrettsrådet ønsker å videreføre prosjektet og inviterer alle idrettslagene til å delta, gjennom å arrangere åpen trening for å synliggjøre sin idrett og sitt aktivitetstilbud.

Idretten i Nordre Follo er preget av inkludering og mangfold gjennom et bredt tilbud av aktiviteter. Nordre Follo idrettsråd ønsker at lokalbefolkningen skal være kjent med mulighetene for fysisk aktivitet, gjennom den organiserte idretten i kommunen.

Idrettslagene planlegger og gjennomfører aktivitet i perioden 21. – 29. august 2021. Idrettsrådet utarbeider en felles oversikt over innholdet i aktivitetsuken og har kontakt med media og lokale aktører for å få informasjonen ut til alle interesserte.

Idrettslagene og/eller gruppene som ønsker å delta må melde seg på via denne lenken innen 15. juni 2021. Informasjon om hvor, når og hva klubbene tilbyr av aktivitet må sendes til dagligleder@nordrefolloir.no eller leveres inn via lenken over, innen 1. juli. 

NFIR håper på stor deltakelse og oppfordrer idrettslagene til å tilrettelegge for aktivitet i lokalmiljøet, der alle kan komme til uten å være avhengig av bil. Aktiviteten bør også være tilrettelagt slik at alle som ønsker, kan få mulighet til å delta. Ta kontakt dersom vi kan bistå i arbeidet for å finne alternative områder/løsninger for gjennomføring av aktivitet sentrumsnært og tilpasset for alle. 

Idrettsrådet vil markedsføre aktivitetstilbudet på egen hjemmeside, SoMe, kontakt ut til media og via lokale aktører med tilhørighet i kommunen. Vi ønsker derfor at de påmeldte sender inn bilder og eventuelt video som kan brukes til promotering av tilbudet. De er viktig at bildene har godkjent samtykke til publisering - se retningslinjer for publisering av bilder her. 

Klubbene må stå for gjennomføringen av aktiviteten og det utstyret som trengs. Aktivitetsuken blir gjennomført med forbehold om at korona-situasjonen tillater det.