Daglig leder i Nordre Follo Idrettsråd, Lisbeth Brosvik Coste
Daglig leder i Nordre Follo Idrettsråd, Lisbeth Brosvik Coste

Ny daglig leder i Nordre Follo Idrettsråd

Nordre Follo Idrettsråd har ansatt Lisbeth Brosvik Coste som ny daglig leder

Lisbeth erstatter Trond Dyrnes som har vært ansatt i 50% stilling siden august 2022.

Lisbeth har solid erfaring fra idrettsorganisasjonen gjennom mange års styre og lederverv. Spesielt turnmiljøet kjenner Lisbeth etter mer enn 30 år som trener i Ski IL Turn og rundt 10 år i styreverv også utenfor klubben bla. som kretsleder i særkretsen til gym og turn i Oslo og Akershus, og siden Viken Gymnastikk- og Turnkrets. 

På Viken Idrettskrets sitt kretsting i juni 2022 ble Lisbeth valgt inn i styret som vararepresentant. Denne rollen fratrer hun så snart hun tiltrer stillingen i Nordre Follo Idrettsråd på fast basis.

Erfaringer fra idrettsorganisasjonen har hun også fra Ski kommunes idrettsråd, Ski IL Allianse styre, lovkomité i turnforbundet samt som utvalgsmedlem i Viken idrettskrets sitt Folkehelseutvalg og Parautvalg.

Stillingen som daglig leder i Nordre Follo Idrettsråd er utvidet til en 100% stilling etter tilskudd fra Sparebankstiftelsen gjennom Viken Idrettskrets for å etablere idrettsrådet til å bli et Idretts- og aktivitesråd. Arbeidet er i startgropen og styret i Nordre Follo Idrettsråd ser frem til kreativt og konkretiserende arbeid sammen med Lisbeth som tiltrer stillingen 100 % fra 1. april.