Viken idrettskrets ønsker å være et ressurssenter for idrettslag som ønsker å inkudere flere. Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å få flere barn og unge til å prøve ut aktivitetstilbud i idrettslaget. Tilskuddsordningen skal bidra til å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som ellers hindrer deltakelse.