Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner for anlegg:
Marianne Israelsen

E-post:
nestleder@lieridrett.no 

 

 

Kontaktpersoner for anlegg:
André Hansen 90 66 76 39
Oddleif Dahlen 91 18 18 12
Øyvind Thorsen 92 04 57 46

Leder for anleggsutvalget:
Pål Thomassen 90 82 35 94