idrettsglede_haakonjorgensen_612.jpg

Aktivitetsguide

Mange barn og unge er ikke med i idretten. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en fritidsaktivitet. Lier idrettsråd vil at alle barn og unge skal ha mulighet til å drive idrett med venner i eget nærmiljø. Deltagelsen skal ikke begrenses av familieøkonomi, etnisitet, kultur, kjønn, legning eller mangel på sportslige ferdigheter. Derfor satt vi i 2020 i gang med prosjektet Aktivitetsguide.

Hva er en aktivitetsguide?

Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, fritidsaktiviteten og offentlige instanser. Aktivitetsguidene skal hjelpe barn og unge inn i en aktivitet ved å hjelpe familien med å finne et passende tilbud.

Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien for å svare på spørsmål, presentere lokale idrettstilbud og kan forklare hvordan idretten fungerer. Aktivitetsguiden legger til rette for et godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen, til barnet/ ungdommen føler seg trygg i idrettslaget.

Hvis familien har utfordringer med å betale kontingent kan aktivitetsguiden bidra til at man finner en god løsning for betaling i samarbeid med idrettslaget, NAV, bydelen og familien. Mange av våre aktvitetsguider snakker flere språk, slik at de har mulighet til å prate med familier på deres morsmål.

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om ordningen kan du kontakte 
Wellington G Martins i Lier Idrettsråd 
E: leder@lieridrett.no
M: 45030009