Styret og ansatte

Wellington Gjøslien Martins
Wellington Gjøslien Martins
Leder

Grethe Juvkam Hasle
Grethe Juvkam Hasle
Nesteleder

Marianne Israelsen
Marianne Israelsen
Styremedlem

Alf Henning Flåten
Alf Henning Flåten
Styremedlem

Sigurd Aalstad Roestad
Sigurd Aalstad Roestad
Styremedlem

Vigdis Lothe Sætha
Vigdis Lothe Sætha
Styremedlem

John Helge Bergflødt
John Helge Bergflødt
Varamedlem

Inger Marie Holte Milde
Inger Marie Holte Milde
Varamedlem