Illustrasjonsbilde friidrett

Årsmøte 2021

Hei dere,

Styret viser til innkalling til årsmøte av 01.05.2021.
 
Årsmøtet avholdes den 01.06.2021 på Teams.
 
I forkant av årsmøtet ønsker styret i LIR å avholde et kort orienterings- og informasjonsmøte.
LAM midler 2020 – V/ Wellington Gjøslien Martins
Pandefri – V/ Sigurd Aalstad Roelstad
 

Styret innkaller herved til årsmøte i Lier Idrettsråd.

Årsmøtet avholdes 01.06.2021 klokke 18:00.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 24.05.21 ved å sende epost til post@lieridrett.no. (utvidet til 26.05.20)  Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. 

 

Fullstendige saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for idrettslagene senest én uke før årsmøtet på e-post og med lenke til idrettsrådets hjemmeside.

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams møte
Bli med fra datamaskin eller mobilapp
Klikk her for å bli med på møtet
Eller ring inn (bare lyd)
Telefonkonferanse-ID: 127 826 72#
Med sportslig hilsener,

Wellington Gjøslien Martins

Leder i Lier  Idrettsråd
 
Tlf. 45030009