Et levende og trygt IdrettsTromsø.jpg

Inkludering i idrettslag - søknadsfrist 26. januar

Ett idretts-år er tilbakelagt, og ett nytt står for tur.

Sjelden har inkluderingsarbeidet vært viktigere enn nå. Både familier, enkeltmennesker og idrettsklubber opplever krevende tider, ikke minst økonomisk. Når vi samtidig ser en verdenssituasjon med økt migrasjon, og hvor vi stadig ønsker nye tromsøværinger velkommen, er dette en situasjon som krever mer av hver enkelt av oss, og av de systemene vi omgir oss med, og er med på å skape.

Vi er fortsatt svært stolte av idretten og de frivillige i Tromsø som gjennom sitt engasjement og interesse skaper idrettsaktivitet for alle som bor i byen vår. Uavhengig av hvem dette er. Et levende og trygt idretts-Tromsø er fortsatt vårt bilde på retningen vi ønsker å bygge vår idretts-by. 

Utenom mange ulike tiltak i idrettslagene har vi i 2023 jobbet med:

Omnimodellen for idretten ( samarbeid med Tromsø kommune, Mobbeombudet i Troms og Finnmark) - skape idrettsmiljøer som er inkluderende og hvor barn og unge opplever at de kan delta og får opplevelsen av å høre til. En idrett preget av trygge og gode fellesskap, er en av grunnpilarene i en bærekraftig idrett.

  • Klubbråd -  åpen digital møteplass for frivillige i idrettslag. Fokus på sosiale utfordringer. Mulighet for råd og veiledning. Kommer igjen i 2024.
  • Ungdomskonferanse VI TRENG Å HØRE TEL, tilhørende resolusjon som ble offentliggjort i etterkant.
  • Vi har laget filmer som vil komme på nett i 2024 og som alle idrettslag vil kunne bruke
  • TUIL som OMNI-klubb - arrangerte OMNIDAG på TUIL ARENA

Solidaritetsfond - vi har nå 50 klubber med Solidaritetsfond, og et system hvordan nå medlemmer for å være et bidrag for at barn/ unge ikke faller ut av idretten pga. økonomi.

Aktivitetsguide- vi har fortsatt guider som kan trø til med språkhjelp, og sosial støtte for familier som er ny i idretten og ny i Norge. I år har det vært naturlig nok ekstra fokus på Ukraina.

Barnas Dag i Tromsøhallen( samarbeid med Redd Barna, FN Sambandet og Tromsø kommune) Beste idrettsdagen i året.

Tilrettelagt idrett - vi jobber fortsatt for å finne en modell og bygge en forsterket aktivitetskultur som muliggjør mer og flere deltagelser for barn og unge med funksjonsvariasjoner i idretten. 

Samarbeid  om inkludering over landegrenser- samarbeid med KYPROS og Ukraina.

Inkluderingsseminarer for klubbene -bl.a. med besøk av NAV

www.aktivitetsguiden.no - vi har mottatt midler fra Troms og Finnmark fylkeskommune for å utvikle siden mer, men er avhengig av mer midler.

 

Aktivitetsguiden - Idrettsglede for alle

Aktivitetsguiden er en digital plattform med kunnskap om norsk idrettskultur. Vi jobber for idrettsglede - for alle. Aktivitesguiden finnes på engelsk, kvensk, norsk, somalisk, samisk, tigrinjansk og arabisk.

www.aktivitetsguiden.no

Ny kommunedelplan for Idrett og Friluftsliv 2023 – 2026. 

Vi i TIR har i høst arbeidet godt sammen med Tromsø kommune om hvordan vi konkret skal arbeide med planen. I selve handlingsprogrammet – altså hvilke anlegg som er prioritert og skal realiseres er det veldig gledelig at dette er godt forankret både tverrpolitisk, i kommuneadministrasjonen og oss i idretten.

Da vil vi bare takke for et flott idretts år, for innsatsen for idrettsfellesskapet i 2023 og de beste tanker for et kommende idretts år 2024.

Vedlagt ligger søknad for inkluderingsmidler for 2024. 

Inkludering i idrettslag, søknadsmal for idrettslag for 2024.docx

Frist for å søke er fredag 26.januar 2024