Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Årsmøtevedtak

50 % av tilskuddsbeløpet fordeles som hodestøtte til idrettslag som har aktivitet for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år). Ungdom tildeles dobbel støtte.

40% fordeles på grunnlag av en skjønnsmessig fordeling. Prioriteringer lagt fra Kulturdepartementet, NIF og TIRs eget årsmøte legges til grunn.

  • Barn og unge med nedsatt funksjonsevne (Idrettsregistreringen)
  • Mennesker med minoritetsbakgrunn/sosiale risikogrupper (Inkludering i idrettslag)
  • Idrettsskole/allidrett (Idrettsregistreringen)
  • Trener og lederutviklingstiltak
  • Antidopingarbeid. Klubber som sertifiseres som «Rent Idrettslag» og aktivt arbeider med å sertifisere ungdom (15-19 år) i sitt idrettslag som «ren utøver» vil motta støtte på bakgrunn av dokumentasjon fra Antidoping Norge og klubbene selv.

10% av tilskuddsbeløpet fordeles til spesielle aktivitetstiltak for ungdom 13-19 år. Tiltakene må gjennomføres som et samarbeid mellom 2 eller flere klubber/grupper, hvor målet er å gi mer variert, allsidig, sosialt og utfordrende aktiviteter, samt stimulere til bedre aktivitets- og klubbmiljø. (Egen rapport til Tromsø Idrettsråd)

I den grad Årsmøtets vedtak bryter med retningslinjene fra Kulturdepartementet og/eller NIF, skal Tromsø Idrettsråd tilpasse seg disse og informere idrettslagene om endringer.