LAM2021.jpg

Her søker du

Årets fordeling av Lokale Aktivitetsmidler gjennomføres i perioden 01.09 – 30.09. Tromsø Idrettsråd mottar i underkant av kr. 6.000.000,- fra Kulturdepartementet (KUD) som skal fordeles til idrettslag med aktivitet for barn og ungdom i Tromsø. Prioriteringer lagt fra KUD, NIF og Årsmøtet i Tromsø Idrettsråd legges til grunn.