Her søker du

Årets fordeling av Lokale Aktivitetsmidler gjennomføres i perioden 16.08 – 30.09. Tromsø Idrettsråd mottar i kr. 6 003 114,- fra Kulturdepartementet (KUD) som skal fordeles til idrettslag med aktivitet for barn og ungdom i Tromsø. Prioriteringer lagt fra KUD, NIF og Årsmøtet i Tromsø Idrettsråd legges til grunn.