Idrettsanlegget er selve møteplassen og en viktig smeltedigel for utvikling og tilhørighet i lokalsamfunnet. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø!