Hustadvika idrettsråd er et felles organ for idrettslagene tilsluttet idrettsrådet, som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske paraolympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen.

Idrettsrådet skal:

a) styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet

b) foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene

c) dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokal idrettspolitiske handlingsprogram

d) være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og privat virke Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.