VISJONEN

EN STOLT, INKLUDERENDE OG FREMTIDSRETTET IDRETTSKOMMUNE

Moss idrettsråd har utarbeidet en strategisk plattform for mosseidretten. Strategien ble enstemmig godkjent i forbindelse med Moss idrettsråd sitt årsmøte som ble avholdt digitalt den 10. juni 2021, hvor Moss kommune, Viken idrettskrets og 21 idrettslag var representert.

Gjennom vinteren har en arbeidsgruppe bestående av MIRs leder Kari Bunes, nestleder Morten Grønli, styremedlem Lisa Johansen og Moss fotballklubbs leder Geir Hagnes og Moss roklubbs leder Vidar Kallevik så langt lagt grunnlaget for mosseidrettens fremtidige Visjon, Verdier og Mål.

I august vil vi påbegynne arbeidet med å beskrive de viktigste barrierene og tiltakene. I dette arbeidet vil idrettsrådet kontakte flere av idrettslagene om deltakelse i den videre prosessen. Plattformen ble presentert for KAI-utvalget i Moss kommune 3. juni, og styret i idrettsrådet håper å få presentert de viktigste tiltakene ovenfor kommunens politikere utover høsten.