VISJONEN

EN STOLT, INKLUDERENDE OG FREMTIDSRETTET IDRETTSKOMMUNE

Moss idrettsråd utarbeider en strategisk plattform for mosseidretten. Strategien ble enstemmig godkjent i forbindelse med Moss idrettsråd sitt årsmøte som ble avholdt digitalt den 10. juni 2021, hvor Moss kommune, Viken idrettskrets og 21 idrettslag var representert.

Gjennom høsten og vinteren 2021/22 har en arbeidsgruppe bestående av MIRs leder Kari Bunes, nestleder Morten Grønli, styremedlem Lisa Johansen og Moss svømmeklubbs daglig leder Sverre Bergh-Smith og Sprint-Jeløys daglig leder Therese Solhaug jobbet videre med tiltak og milepæler til strategiens åtte målsettinger. 

Plattformen ble presentert for KAI-utvalget i Moss kommune 3. juni 2021, og styret i idrettsrådet håper å få presentert de viktigste tiltakene ovenfor kommunens politikere utover våren 2022.