Hva mener vi med inkludering i idrett?

Dugnaden er hjertet i den norske frivillige idretten. Gjennom felles innsats skaper vi forutsetninger for aktivitet og utøvelse av idrettens egen visjon; Idrettsglede for alle.

I en idrettshverdag som blir mer og mer internasjonal og mangfoldig skal vi som idrettsorganisasjon også være åpen på nye måter drive dugnad på. Medlemmer med annen bakgrunn, kulturer og tradisjoner åpner opp for å tenke nytt i idrettsorganisasjonen, på ulike nivå. Denne bevisstheten er også ett ledd i å inkludere alle i dugnadsarbeidet som preger de fleste klubber, og kanskje på andre måter enn vi tradisjonelt tenker. Her er det bare fantasien som setter begrensninger. Vi vil også minne på om at dugnad ofte er en viktig inntekt for idrettslaget, og en måte å sikre at alle får ta del i aktiviteten.

Samtidig er dugnad ofte veldig trivelig! En måte å bli kjent med andre mennesker på. For klubber er det viktig å tenke på det sosiale aspektet med dugnader, som noe positivt og hyggelig. Dugnader er utvilsomt også en måte å binde medlemmer sammen, og bygge klubb.

Ideer / tanker / refleksjon rundt dugnadsarbeid i klubb:

– i utgangspunktet skal alle delta, og vi kan tilrettelegge for innsats fra alle. Spør gjerne direkte hva hver familie kan bidra med.

– det føles godt å være en del av laget – klubben

– vær åpen som klubb for nye måter bidra på

– kanskje har familien ressurser som kan være et bidrag utover tradisjonelle oppgaver som flaskeinnsamling, loddsalg etc.

– kan vi organisere dugnader som kan gjøres hjemmefra

– mange minoritetskvinner kan lage mat hjemme, men trenger hjelp av noen som kan hente produktene som blir laget hjemme ( mat, kaker)

– kan vi lage premier til loddsalg – spør

– kan vi øke mangfold i matprodukter som skal selges på arrangementer/ kiosker/ kafeer. Eks. Vårruller, Sambosa, småkaker

– rydde etterpå

– salg og produksjon av strikkevarer, sydde produkter- gjerne i klubbfarger?

– kontinuerlig kjøpe/ salg på sosiale medier hvor inntekt går til til idrettslaget.

– lage tradisjonell mat fra ulike medlemmers hjemland- salg – klubbkveld etc.