Alf- Aktivitetsguiden.jpg

Aktivitetsguiden ut i verden

I april 2023 kom det en mail til Tromsø Idrettsråd fra en stiftelse som jobber med inkluderingsarbeid og aktivitet i Ukraina og på Kypros.

Lang historie kort så ble vi partner i en EØS søknad med inkludering i idrett som tema. Målet var at vi i fellesskap skulle dele kunnskap, erfaringer og beste praksis om inkludering med fagfolk på Kypros. Idretten er en fremragende arena og verktøy for å skape et mer inkluderende samfunn uavhengig hvor du bor i verden.

Vi var i Limassol på Kypros i 5 dager som inneholdt både fjelltur, middag, møter, seminar, nasjonal kajakkonkurranse med deltagelse fra barn/unge med funksjonsvariasjoner, lokal 2. divisjonskamp i fotball med engasjerte fotballsupportere og selvfølgelig masse faglig utveksling og sosialt samvær. På hovedseminaret lørdag var det flere deltagere fra Limassol kommune, fra ulike deler av administrasjonen. Dette arrangementet ble avholdt innenfor rammen av Idrettens uke og aksjonen #BEACTIVE, i samarbeid med idrettskontoret til - Limassol kommune. Vår oppgave var å presentere aktivitetsguiden.no og hvordan vi jobber med inkludering i Tromsø Idrettsråd.

Vi presenterte modellen vår og tankene bak hvorfor og hvordan vi jobber for at idrett og aktivitet skal være en mulighet for alle i Tromsø. Turen ga både ny inspirasjon, kunnskap og nye vennskap. I januar skal vi være vertskap for våre venner og vise frem nordlys, snø, vinter og mørketid. Vi gleder oss. Prosjektet er støttet av Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS-midler.

image00ft.png imagehg7bv.png

blobid0.png