14
nov
2022

Klubbråd

Arrangør: Tromsø Idrettsråd
Sted: Teams
Start: 14.11.2022 19:30
Slutt: 14.11.2022 20:30

Vi vil introdusere en ny møtearena for alle med roller i idrettslag. 14.november 19.30-20.30 skal vi ha vårt første digitale Klubbråd.

Dette er skal være en arena for å drøfte og reflektere over ulike sosiale problemstillinger som oppstår i idrettshverdagen. Målgruppen er ledere/trenere og andre nøkkelroller i våre idrettsklubber.  

 

 Vi ønsker at denne arenaen skal være et bidrag for å kunne bevisstgjøre og styrke idretten og kunne løse opp/ finne løsninger på uheldige/ vanskelige situasjoner som oppstår i klubb.

 

Dette er et ledd i arbeidet med Omni-modellen for idretten som er et samarbeidsprosjekt mellom Tromsø idrettsråd, Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune. Dette er også en satsning som  gjennomføres i alle barnehager og skoler i Tromsø kommune. Det overordnede målet er at vi jobber sammen for å prioritere tidlig innsats og arbeid med å fremme, opprettholde og vedlikeholde trygge og gode oppvekstmiljøer som gir god helse, læring og trivsel for alle barn og unge. 

 

Vi ønsker å rette et ekstra fokus på arbeidet og ansvaret for å skape idrettsmiljøer som er inkluderende og hvor barn og unge opplever at de kan delta og får opplevelsen av å høre til. En idrett preget av trygge og gode fellesskap, er en av grunnpilarene i en bærekraftig idrett. For å få dette til på best mulig måte trenger vi omsorgsfullt, bevisst og tydelig idrettslederskap.

 

Vi oppfordrer dere til å sende inn spørsmål og problemstillinger i forkant som vi da kan forberede svar på. Det er også mulig å stille spørsmål på kvelden. Spørsmålene må anonymiseres.

 

Med på møtet er Mobbeombud i Troms og Finnmark Fylkeskommune, Jon-Halvdan Lenning , OMNI-veileder Ann-Tone Håkonsen fra Tromsø kommune, og inkluderingsansvarlig i Tromsø Idrettsråd Britt Leandersen.

 

Vi ønsker påmelding, og vi sender link til møtet i forkant.

 

Påmelding med mulighet for å stille spørsmål: https://forms.office.com/r/4YK3AjfRsT

 

Vi sees på Klubbrådet 😊