Midnighet Sun Marathon

Midnighet Sun Marathon

For trettende gang skal Tromsø kommune dele ut en idrettspris. I statuttene står det at prisen kan tildeles personer, lag eller foreninger tilknyttet idrettsmiljøet i Tromsø kommune. Prisvinneren må enten ha oppnådd gode resultater som er med på å sette Tromsø på kartet, eller på annen måte gjort en fortjenestefull innsats for å løfte idrettsmiljøet i kommunen.

Prisen skal henge høyt, og vi tror at en slik standard ble satt ved de tidligere tildelingene.

Kommunestyret i Tromsø kommune tildeler prisen etter en begrunnet innstilling fra komiteen for Tromsø kommunes idrettspris. Komiteen har hatt følgende sammensetning:
Tonje Randisdatter Tunstad, Ap – leder
Sebastian Hansen Henriksen, H
Kjersti Strand, Tromsø Idrettsråd
Børge Pettersen, Tromsø kommune – sekretær

IDRETTSPRISEN 2017

New York har det, London, Berlin, Tokyo og Oslo har det også. Skulle bare mangle at ikke Tromsø også skulle ha det. Siden joggebølgen kom tidlig på syttitallet, har alle byer med respekt for seg selv fått sitt eget maratonløp. New York City Marathon, som er det største, hadde i 2016, over 50 000 deltakere som fullførte hel maraton.

Tromsø fikk sitt i 1990. I juli dette året ble Midnight Sun Marathon (MSM) arrangert for første gang. Det ble arrangert fire distanser, hel maraton, halv maraton, mila og minimaraton for barna. Deltakerne ble stort sett rekruttert blant byens egne mosjonister, men også en og annen utenlandsk løper hadde funnet veien nordover.

Tanken bak arrangementet var en ide som oppsto i friidrettsmiljøet om at Tromsø trengte et stort arrangement på sommeren når det ikke skjedde så mye annet i byen. Det ble laget en stiftelse som besto av noen av byens store bedrifter, kommunen og TUIL Friidrett.

Arrangementet ble fra dag en, en folkefest i Tromsø. Deltakerantallet steg fra rundt 2000 det første året til nesten 5000 etter fem år. Men så begynte interessen for gateløp å minske, og deltakerantallet på MSM sank, til tross for aktiv markedsføring av arrangementet både i inn- og utland. Her måtte det tenkes nye tanker.

I 1997 ble det ansatt en ny daglig leder for MSM. Nils I. Hætta. Gammel mellomdistanseløper med gode plasseringer både på 800 meter, 1500, 3000 hinder og 10 000. Finnmarksmester ble han. Norgesmester for veteraner og vinner av mila på under MSM. Dette var hans løperbakgrunn. Men Nils hadde også tanker og ideer for hvordan en kunne utvikle MSM til noe mere enn et gateløp om sommeren.

Først kom Mørketidsløpet, som ble arrangert for første gang i 2003. Løpet som går av stabelen første helga i januar. Løpet som består av tre distanser, med halv maraton som den lengste, har hatt en deltakerutvikling fra beskjedene 150 det første året til 1800 i 2017. I 2018 er det satt et deltakertak på 2100, og det var allerede utsolgt tidlig i høst. Her er det deltakere fra 46 ulike nasjoner.

Med sin samiske bakgrunn har Nils også vært primus motor for å innlemme Samisk uke med i MSM-porteføljen. Siden 2005 har det vært arrangert NM i reinkappkjøring og lassokasting i Storgata i Tromsø. I tillegg mange andre samiske kulturarrangementer som avvikles i løpet av denne uka. Arrangementet har fått stor mediedekning både nasjonalt og internasjonalt, og trekker til seg et stort publikum, både norske og utenlandske.

I denne forbindelse må nevnes at Nils også var delansvarlig for det samiske innslaget under åpningsseremonien til de olympiske vinterlekene på Lillehammer i 1994. Han hadde ansvaret for de 125 rein som var involvert i dette innslaget.

Og så den siste tilveksten i MSM som Nils har vært med på å utvikle. MSM Mountain Ultra som består av fire distanser fjell-løp, med 50 km fra Snarby til Tromsdalen og Tromsdalen- Tromsdalstinden som de lengste. Her var det i 2017 ca 500 deltakere, med representasjon fra 15 nasjoner.

Nils er på mange måter en heldig person. Han har hobbyen sin som jobb. Han er fortsatt løper, og på sine mange reiser til ulike maratonløp rundt omkring i verden for å markedsføre MSM og Tromsø, deltar han ofte sjøl på maratondistansen.

God markedsføring av arrangementene er viktig for å få løpere til å komme og delta, men god kvalitet på arrangementene er ikke minst like viktig for å få løpere til å komme igjen, og da gjerne sammen med familie og venner. Dette har Nils og MSM klart. På ulike nettsteder for maratonløpere og i løpsmagasiner er MSM ofte omtalt som et av verdens ti beste maratonløp, og mørketidsløpet som et av 15 løp i verden som bare må oppleves.

Å være leder for seks arrangementer med totalt over 9000 deltakere og mer enn 800 funksjonærer er ikke noe ni til firejobb. Spesielt tiden i forkant av løpene kan døgnet ofte ha for få timer. Men det hindrer ikke Nils og staben i MSM å tenke fremover mot nye arrangementer som kan supplere dagens.

Nils får ikke prisen for sine sportslige prestasjoner. Han får prisen som leder og organisator for en rekke idrettsarrangementer med høy kvalitet, som i høyeste grad er med på å sette Tromsø på kartet. Han får prisen for å bidra til å gi Tromsøs befolkning gode opplevelser, både som deltakere og publikum under løpene, og han får prisen for at dette er med på å generere inntekter til de lokale idrettslagene og næringslivet i Tromsø.

Vi håper å kunne nyte godt av Nils sine kvaliteter enda i mange år.

TROMSØ KOMMUNES IDRETTSPRIS FOR 2017 TILDELES NILS ISAKSEN HÆTTA.

Vi ønsker lykke til med arbeidet med fremtidige arrangementer under MSM-paraplyen.