Kjell-Lorentsen.png

Kjell Lorentsen

For andre gang skal Tromsø kommune dele ut en idrettspris. I statuttene står det at prisen kan tildeles personer, lag eller foreninger tilknyttet idrettsmiljøet i Tromsøkommune. Prisvinneren må enten ha oppnådd gode resultater som er med på å sette Tromsø på kartet, eller på annen måte gjort en fortjenestefull innsats for å løfte idrettsmiljøet i kommunen. Prisen skal henge høyt, og vi tror at en slik standard ble satt ved fjorårets tildeling, da Ole Martin Årst fikk prisen.

Kulturkomiteen i Tromsø kommune tildeler prisen etter en begrunnet innstilling fra idrettsutvalget som har hatt følgende sammensetning:

Svein Morten Johansen
Anni Skogmann
Jonni Ternli
Alf Konrad Wilhelmsen
Børge Pettersen

IDRETTSPRISEN 2006

Idrettsåret 2006 har på mange måter vært et begivenhetsrikt år for Tromsøidretten. Resultatmessig er det mange aktuelle kandidater å velge mellom, og som fortjener idrettsprisen. Volleyball, turn, svømming, friidrett, fotball, innebandy er noen av idrettsgrenene der lag og enkeltutøvere har utmerket seg, og vært med å sette Tromsø på idrettskartet.

Bak disse står det et støtteapparat bestående av entusiastiske personer som bruker uendelig mange timer for å legge forholdene tilrette for de aktive, og som i aller høyeste grad er delaktig i de aktives suksess.

Årets kandidat hører til blant disse.

Fotballen er den desidert største idretten i kommunen. Mellom 40 og 50% av barn og ungdom fra 7- 19 år som er medlemmer i et eller annet idrettslag, spiller fotball. Det betyr at det også må et formidabelt støtteapparat til for å holde denne aktiviteten gående.

Det er behov for trenere, lagledere og andre frivillige hjelpere på lagsnivå. Det er behov for organisatorer på kretsnivå , som organiserer terminlister, dommeroppsett , banefordelinger, etc. etc. Og på forbundsnivå, der det utredes nye regelverk, systemer og ellers trekker opp de store linjene innenfor fotballen.

Årets kandidat har i høyeste grad bidratt med sin innsats på alle disse nivåer opp gjennom årene.

Både som aktiv spiller, trener, lagleder, klubbleder, dommer og bussjåfør har han i over 30 år bidratt til at klubben han representerer er en viktig og vital del av lokalsamfunnet gjennom den aktiviteten de driver.

Når jeg så nevner Kattfjord Sportsklubb, vil de fleste som på en eller annen måte har vært involvert eller kjent innefor fotballmiljøet, skjønne at kandidaten til årets idrettspris er Kjell Lorentsen.
Kjell lever og ånder for fotballen, og har et kunnskapsnivå på detaljplan som er imponerende. Gjennom sine mange år i fotballmiljøet har Kjell Lorentsen fått mange venner i hele fotball-Norge, og enhver fotballeder med respekt for seg selv, vet hvem Kjell Lorentsen fra Kattfjord er. Kjell har bedre enn noen annen satt Kattfjord på det nasjonale fotballkartet.

Bortsett fra en pauseperiode på to år, satt Kjell i fotballkretsens styre fra 1974 helt frem til 1991. De siste 8 årene som kretsformann og øverste leder i Troms fotballkrets. Ingen kan vise til lenger sammenhengende lederperiode i Troms-fotballens 84-årige historie.

I flere valgperioder har han også vært medlem i Lovkomiteen og ankeutvalget i Norges Fotballforbund. Han har også vært leder i Tromsø idrettsråd. Det må også nevnes at han har vært aktiv lokalpolitiker og sittet i kommunestyret i Tromsø

Men det han er mest opptatt av, er å skape et godt et godt miljø og gode aktiviteter for barn og unge. Og det har han som primus motor og leder for den tradisjonsrike fotballturneringen ”Julestjerna”. Turneringa hadde 25- års jubileum i 2005, og opp gjennom årene har det deltatt over 40 000 spillere fra 3 360 lag i aldersbestemte klasser.

Kjell er ikke like aktiv som før når det gjelder å påta seg verv innenfor idretten, men han er fortsatt minst like engasjert i fotball som før, og han følger med på alle Kattfjord sine lag når de spiller kamper.

Og helt til slutt: For egenmosjonens del er han aktiv deltaker og organisator innenfor turmarsjmiljøet.

TROMSØ KOMMUNES IDRETTSPRIS FOR 2006 TILDELES KJELL LORENTSEN

Vi ønsker lykke til med det videre arbeidet med tilretteleggingen for barn og unge og for arbeidet innenfor fotballidretten generelt.