ungfritid.jpg

ungfritid.no

Kristiansand Idrettsråd støtter ungfritid.no og oppfordrer alle idrettslag i Kristiansand til å registrere sin aktivitet. "Dette er et kjempe steg for inkludering i landsdelen og et lenge ønsket tiltak" forteller inkluderingsansvarlig i Idrettsrådet med stor iver.

Kristiansand Idrettsråd mener, at det er viktig at idrettslagene våre blir med på denne dugnad. Dette vil gjøre aktiviteten bedre kjent og gjøre det mulig for flere å finne frem.
 
Dette er et tiltak som vi har ønsket oss lenge og som idretten ikke har vært i stand til å finne ressurser til å drifte selv. Derfor mener vi, at det er viktig at medlemmene våre støtter opp og tar tjenesten i bruk.  
 

Hva er Ungfritid.no?

Ungfritid.no er en digital oppslagstavle hvor frivillige organisasjoner kan legge ut varige fritidsaktiviteter for barn og unge. Vi gjør det enklere for frivillige organisasjoner å finne deltakere, og enklere for barn, ungdom, foresatte og andre å finne fritidsaktiviteter.

Ungfritid.no utvikles og drives av frivilligheten selv gjennom Frivillighet Norge, med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, og er en gratis løsning for både organisasjonene som skal registrere sine tilbud og barn og unge som skal finne dem, i hele landet.

Ungfritid.no bygger på samme digitale plattform som Frivillig.no.

Ungfritid.no har nå åpnet for registrering
av fritidsaktiviteter for organisasjonene!

15.april åpner siden for
barn, unge og deres foreldre som vil finne fritidsaktiviteter.