Sommer_patruljen_KRS.jpg

Sommerpatruljen Kristiansand

Med bakgrunn i koronasituasjonen og NIFs oppfordring til å sette igang tiltak for å ivareta barn og unges idrettsaktivitet i sommer, starter Kristiansand Idrettsråd, i samarbeid med lokale idrettslag, prosjektet "Sommerpatruljen Kristiansand".

Sommerpatruljen ruller ut allerede til 27.Juni og har sin første økt på det nye nærmiljøanlegg på Oddemarka. 

Deretter går det slag i slag med 3 økter daglig, hver ukedag, frem til skolenes sommerferie slutter. Totalt 15 nærområder i Kristiansand får ukentlig besøk av Sommerpatruljen. 

Det er Idrettsrådet i Kristiansand som er offisiell prosjekteier, men det er idrettslagene i Kristiansand som deltar, som egentlig driver prosjektet. På den måte er det en fantastisk mobilisering for å få til gode sommeropplevelser for barn og unge i Kristiansand. 

Selve tiltaket består i en mobil enhet av instruktører som skal besøke nærområder i Kristiansand for å stimulere til aktivitet, gøyale opplevelser og sosiale møteplasser for barn og ungdom i hele sommerferien.

Det er mange barn som kommer å holde sin sommerferie hjemme, samtidig som mange barn har måttet unnvære aktivitet i idrettslaget sitt gjennom våren og kan ha mistet viktige sosiale arenaer å opptre på. 

I første omgang er det et samarbeid med instruktører fra basketball, baseball, amerikansk fotball, ishockey, frisbee, taekwondo og innebandy, som skal utgjøre Sommerpatruljen.

imagers0mo.png

Sommerpatruljen Kristiansand har fått sin egen Facebook side, så du til enhver tid kan se oppdatert info om Sommerpatruljen, følge med på ruteplanen og kanskje se et bilde eller en kort reportasje fra tiltaket.

https://www.facebook.com/sommerpatruljen.krs/

 

 

Hvis du har spørsmål til prosjektet, så kan du ta kontakt til:

Anders Ian Hamm

+47 947 81 777

Kevin Juhl-Thomsen
Kevin Juhl-Thomsen
Idrettskonsulent og prosjektleder

Kevin er deltidsansatt idrettskonsulent på Idrettsrådet. 

Kevin arbeider hovedsaklig med inkludering i idrettslag, men er også prosjektleder for en rekke av idrettsrådets prosjekter, som eksempelvis Aktivitetsguide, Sommerpatruljen og i forbindelse med større idrettsarrangement.