Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trygg utenfor trening - Hvordan ta vare på barna i koronasituasjonen?

Trygg på trening Foto Redd Barna Lisbeth Michelsen_612.jpg
Idrettsforbundet jobber for at barn skal være trygge også utenfor trening. Foto: Redd Barna Lisbeth Michelsen

I samarbeid med Redd Barna gir Idrettsforbundet råd til trenere, ledere og foreldre i idretten om hvordan de kan snakke med barn om koronaviruset, og hva de skal gjøre hvis de vet eller mistenker at barn/unge har det vanskelig hjemme.

 

Stenging av fritidstilbud, skoler og barnehager går ut over barna. De kan være ensomme fordi de ikke får være sammen med andre barn, eller bekymret og redde av det de hører om koronaviruset. De barna som i utgangspunktet ikke har det trygt i eget hjem er særlig utsatt når de ikke lenger har kontakt med trygge voksenpersoner som treneren eller andre foreldre.  

Når noen idrettslag nå vil starte opp igjen aktiviteten, innenfor Helsedirektoratets rammer, er det nyttig for de voksne som leder aktiviteten å vite litt om hvordan de kan og bør snakke med barna om koronaviruset. For de som fortsatt bare har elektronisk kontakt med barna, er det like nyttig å vite hvordan man skal snakke om koronaviruset der. Alle voksne har også et ansvar for å følge opp om man tror eller mistenker at barn ikke er trygge i eget hjem.
 

Idrettsforbundet og Redd Barna lanserte i februar samarbeidet Trygg på trening. Nå samarbeider vi også om at barn i idretten skal være Trygg utenfor trening 

 

På grunn av koronasituasjonen har skoler, barnehager og fritidsaktiviteter vært stengt ned siden 12. mars. Denne situasjonen kan utgjøre en risiko for barn på ulike måter:

 • Barn som i utgangspunktet ikke har det trygt i eget hjem, for eksempel på grunn av vold, overgrep eller foreldre som ruser seg, kan miste tilgangen på trygge voksenpersoner utenfor hjemmet som følger dem opp jevnlig.
 • Barn som i utgangspunktet har det trygt hjemme, kan oppleve at foreldrene har dårligere omsorgsevne enn de pleier, på grunn av belastninger knyttet til Korona-situasjonen.
 • Barn kan bli redde og føle seg utrygge på grunn av informasjon i media og en uforutsigbar og annerledes hverdag.
 • Barn kan føle seg ensomme og alene, når de ikke har mulighet til å treffe venner og være med på fritidsaktiviteter.

Alle disse barna trenger å være kontakt med trygge voksenpersoner. Vi oppfordrer alle trenere, ledere og foreldre i idretten til å bry seg litt ekstra, og holde kontakten på andre måter med grupper av barn og ungdom dere vanligvis treffer på trening. Gjennom felles chattegrupper eller andre inkluderende digitale aktiviteter, kan dere bidra til å opprettholde felleskapet barn og ungdommene imellom, og gi dem informasjon om hvor de kan få hjelp om de skulle trenge det.

Mange barn er bekymret og redde for koronaviruset, spesielt nå når det har endret hverdagen deres helt med stengte skoler, barnehager og fritidsaktiviteter. De lurer på om de kan bli syke eller hvordan de kan unngå å bli smittet. Det er derfor viktig å snakke med barna om koronasmitten for å skape trygghet og unngå frykt.

Redd Barna har laget egne råd for hvordan du som voksen kan snakke med barn om koronaviruset:

 • Bruk barnets språk når du snakker om koronaviruset
 • Være med og trygg barna
 • Vær åpen og ærlig om hva som skjer
 • Tenk på hvordan du ordlegger deg foran barn
 • Gi barna håp
 • Snakk om hva barna selv kan gjøre

Les mer på Redd Barna sine nettsider. 

Redd Barna har på sine sider en oversikt over ulike hjelpetilbud. Her er det steder barn og unge selv kan ringe eller chatte for å få råd, enten de de føler seg ensomme, utrygge, eller er utsatt for vold eller overgrep. Her er det også hjelpetilbud for foreldre og andre voksne. Del gjerne denne informasjonen åpent med alle som er involvert i klubben, enten de er barn, ungdom eller voksne.

Dersom du frykter at barn kan være utsatt for vold, omsorgssvikt eller overgrep, har du et ansvar for å melde ifra. Ta kontakt med noen som kan hjelpe, for eksempel Alarmtelefonen 116 111 som har døgnåpent. Se www.reddbarna.no/hjelp for flere steder du kan henvende deg eller få råd. Hvis du er bekymret for et barn, drøft gjerne med en leder i klubben og følg opp med en telefonsamtale for å høre hvordan de har det. Vi oppfordrer imidlertid ikke til at voksne tar direkte kontakt 1-1 med barn i sosiale medier, for å forebygge at voksne tillitspersoner bruker nett til å bearbeide og utnytte barn.

Dersom du har spørsmål, kan du også kontakte idrettsforbundets fagrådgiver for arbeid mot seksuell trakassering og overgrep. Kontaktinformasjon finner du på temasidene våre om seksuell trakassering og overgrep.  

Idrettsforbundet vil i samarbeid med Redd Barna kontinuerlig oppdatere råd og informasjon på denne nettsiden. Vi vil også følge opp med råd til hvordan temaet kan følges opp av trenere, ledere og foreldre når idrettsaktiviteten går tilbake til en mer normal tilstand. 

Redd Barna sine nettsider: https://www.reddbarna.no/korona

Regjeringen sine nettsider med råd og tips til barn og familier: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/koronautbruddet-rad-og-tips-til-barn-og-familier/id2694246/

Idrettsforbundets temasider om seksuell trakassering og overgrep: www.idrettsforbundet/overgrep