L KRS Forenklet byvaapen horisontal.jpg

Kristiansand Kommune ber idretten om hjelp til å stoppe smitten

Kristiansand Kommune sendte i dag - pinsemandag klokken 22:37 - følgende henstilling til Idrettsrådet, i håp om, at vi kan nå ut med budskapet til idretten i Kristiansand. Vi ber idretten om å hjelpe med å stoppe smitten.

Fra: Torbjørn Urfjell <Torbjorn.Urfjell@kristiansand.kommune.no>
Dato: 24. mai 2021 kl. 22:37:35 CEST
Til: "Thorstensen, Geir" <Geir.Thorstensen@idrettsforbundet.no>

Emne: Idretten bes om enda med hjelp til å stoppe smitten

 

Kristiansand kommune ber idretten om enda mer hjelp til å stoppe smitten, og særlig i uke 21:

 • Ingen idrett for videregående
 • Færre nærkontakter for ungdomstrinnet og yngre


Kommuneoverlegen anbefaler, etter å ha fulgt smittesituasjonen i Kristiansand gjennom pinsa, å be ungdom på videregående skole om ikke å delta på fritidsaktiviteter, organisert idrettsaktivitet og trening på treningssenter fram til og med søndag 30. mai 2021. Dette betyr samtidig at arrangører bes om å utsette all aktivitet for ungdom på videregående trinn fra og med tirsdag 25. mai og til og med søndag 30. mai.
Direktør for kultur og innbyggerdialog ser dette er en krevende beskjed å få for klubber seint 2. pinsedag, men samtidig at det vil være mulig å overholde. Litt mer krevende er det kanskje at barn fra ungdomstrinnet og nedover anbefales å unngå å delta på for mange aktiviteter. Målet er å stoppe smitten slik at dette ikke brer seg videre fra russen og til andre grupperinger.

Aktiviteten for ungdomstrinnet og yngre vil denne uka være som den ble anbefalt fra midten av mars og en periode framover.

 • følge smittevernveilederen som gjelder din idrett
 • vurdere om aktivitet kan utsettes
 • vurdere hvordan dere kan redusere møter og nærkontakt mellom mennesker
 • reduserte grupper
 • større avstand
 • gjennomføring utendørs
 • unngå å blande grupper, som interne kamper
 • unngå aktivitet på tvers av aldersdefinerte grupper
 • unngå å rekruttere nye deltakere til etablerte grupper


Foresatte og barn på ungdomstrinn og yngre blir oppfordret til å velge vekk aktiviteter om de har for mange. Kommunen ber klubbene sørge for at det ikke gis dårlig samvittighet eller redsel for konsekvenser for barn som ofrer idretten denne uka.


Trenger du dialog om haller eller anlegg, kontakt idrettens serviceteam post.idrett@kristiansand.kommune.no
Har du spørsmål om arrangement eller trenger annen veiledning, kontakt post.arrangement@kristiansand.kommune.no


Med vennlig hilsen

Torbjørn Urfjell

Direktør kultur og innbyggerdialog

Mobil: +47 901 81 476 | Sentralbord +47 38 07 50 00 |

E-post: torbjorn.urfjell@kristiansand.kommune.no

Besøksadresse: Rådhusgata 18