Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IMDi satser videre på Aktivitetsguide i Kristiansand

aktivitetsguide banner.jpg

Idag har Kristiansand Idrettsråd mottatt tildelingsbrev fra Norges Idrettsforbund, som bekrefter at prosjektet Aktivitetsguide tilføres ytterligere oppstartsmidler fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi).

 

Det var en veldig hyggelig melding, forteller prosjektleder for prosjektet, Kevin Juhl-Thomsen. 

Kristiansand kunne rapportere solide tall for ordningen i 2019 og introduksjon av prosjektet i Kristiansand må på alle måter betegnes som en suksess. Likevel har idrettsrådet hatt utfordringer med å få finansiering på plass, etter at det opprinnelige oppstartstilskudd tok slutt med utgangen av 2019. I 2020 har det, frem til nå, ikke vært ekstern finansiering og det har vært nødvendig å nedjustere aktiviteten tilsvarende. Noe som betyr at de nesten 100 familier som har søkt om bistand ikke vil få den hjelp som de håper på, og som aktivitetsguidene er fult klar til å gi. 

Med tilskudd fra IMDi via Norges Idrettsforbund, gis det nå mulighet for å justere opp aktiviteten noe, i en periode hvor vi samtidig håper at det offentlige forstår viktigheten av arbeidet som aktivitetsguidene gjør for en målgruppe som sårt trenger akkurat den hjelp som aktivitetsguidene tilbyr. 

Den siste tid med koronatilstand, har ikke gjort behovet for oppfølging mindre nødvendig. Kanskje tvertimot. Det er stor risiko for, at disse familier glir enda lengre vekk fra organisert aktivitet, når det i lang tid har vært stengt for den type aktivitet. En generell risiko, som mange idrettslag er redd for, kan være en mulig konsekvens på den siste tids stenging av idrettsanlegg og aktivitetsstopp, selv for ellers idrettsaktive grupper i samfunnet.  

Kristiansand Idrettsråd arbeider videre med å få på plass helt nødvendig kommunal finansiering av prosjektet som kaller seg "inkludering som fungerer".