KS, Bufdir og Frivillighet Norge inviterer til høstsamlinger i Drammen og Kristiansand
KS, Bufdir og Frivillighet Norge inviterer til høstsamlinger i Drammen og Kristiansand

Bli Med - Aktiv fritid for alle!

Gratis høstsamling som skal gi deltagerne ideer og verktøy til å inkludere og rekruttere nye medlemmer, ledere, frivillige og deltakere. Særlig fokus på barn og unge som er spesielt vanskelig å nå frem til. Se mer i saken...

 
 

KS, Bufdir og Frivillighet Norge inviterer til høstsamlinger i Drammen og Kristiansand

Bli Med - Aktiv fritid for alle!

Samling 1: Drammen 30. september - 01. oktober 2021

Samling 2: Kristiansand 04. - 05. november 2021

Målgruppe: Representanter fra kommuner og frivillig sektor som arbeider med lokale fritidsaktiviteter for barn og unge i alderen 6-25 år.

Målet for samlingene er å gi deltakerne ideer og verktøy til å inkludere og rekruttere nye medlemmer, ledere, frivillige og deltakere. Fokus på barn og unge som er spesielt vanskelig å nå frem til.

Begge konferansene gjennomføres fysisk.

Det er gratis deltakelse. Påmelding og mer informasjon finner dere HER: