brydeg_6.jpg

BRY DEG – SI NEI TIL NARKOTIKA

”Bry deg – si nei til narkotika” er Norsk narkotikapolitiforenings rus- og kriminalitetsforebyggende prosjekt. Hovedmålet med ”Bry deg” er å bidra til at flere får et godt liv gjennom at færre begynner med narkotika. Dette gjør vi gjennom foredrag for å etablere en positiv foreldrekultur og ved å bevisstgjøre voksenpersoner som har kontakt med barn og unge, i tillegg til forebygging blant russ og i idretten. Enkelte steder ønsker også utelivsbransjen å synliggjøre et tydelig standpunkt mot narkotika i «Bry deg- uteliv».