Direkte kl. 18: Webinar om idrettens oppfølging av flyktninger

Følg webinaret «Idrettens oppfølging av flykninger» direkte på idrettsforbundet.no i dag fra kl. 18.00. Webinaret kan ses i opptak.

Program:

Den ukrainske forening i Norge v/Iryna Sabor, seksjonsleder for skole og barnehage ved Europeisk Wergelandssenter

 • Litt om situasjonen i Ukraina 
 • Status flyktninger som kommer til Norge
 • Hvilke idretter driver de fleste ukrainere med?
 • Hvordan fungerer idrettsdeltagelse i Ukraina? Likheter og ulikheter med Norge

Røde Kors v/Ingvild Lunde-Danbolt, seniorrådgiver i program migrasjon, og Frida Hansen Apelseth, seniorrådgiver migrasjon og frivillighet

 • Hvordan de er organisert, hvordan de jobber lokalt og hva de gjør på mottakene
 • Fordeler med å inngå avtale med mottakene
 • Hvordan ser Røde Kors for seg et samarbeid med idretten?

Redd Barna v/Elin Langli, seniorrådgiver barn og idrett

 • Hva er viktig i møte med barn som har opplevd krig og kanskje har traumer?
 • Hvordan møte barna og håndtere reaksjonene – vanlige reaksjonsmønster
 • Seperasjonsangst og hvordan håndtere medfølgende voksen
 • Hvordan rapportere videre om man oppdager noe uvanlig

Hero v/Ole Valen, regionleder Oslo, Akershus, Østfold, Trøndelag, Møre og Romsdal og Stavanger

 • Litt om drift av mottak og de ulike rollene som finns på et mottak
 • Frivillighetskoordinatorrollen
 • Hvordan bør idretten gå frem i kontakt med mottaket?
 • Hvordan kan idrettslaget best bidra?

Norges idrettsforbund v/Elin Horn, rådgiver breddeidrett

 • Organisering inn mot mottak
 • Inkludering i idrettslag
 • Støtteordninger og kontakt med myndigheter
 • Hvordan håndtere medlemskontigenter og treningsavgifter for flyktningene
 • Politiattester
 • Forsikringer og lisenser

Spørsmålsrunde

Webinaret vil bli ledet av idrettsstyremedlem Zaineb Al-Samarai.