Opptak fra Åpen time 13. april

Se opptak av Åpen time for pressen torsdag 13. april 2023.

Agenda:

  • Strategiske veivalg «Idretten vil! 2023-2027
  • Russland/Belarus/Ukraina-saken
  • Status i NIF/NOC-arbeidet
  • Prosess og arbeid rundt innkomne forslag til Idrettstinget
  • Forskningsprosjekt for ungt lederskap i norsk idrett i samarbeid med Norges idrettshøgskole